Arhiv

Sve do agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine Arhiv Orijentalnog instituta u Sarajevu sadržavao je raznovrsnu arhivsku građu nastalu tokom višestoljetne osmanske vladavine na prostorima današnje Bosne i Hercegovine. Ovi izvorni dokumenti korišteni su za izučavanje historije Bosne i Hercegovine kao i naše kulturne baštine nastale na arapskom, turskom i perzijskom jeziku.

Originalna građa Arhiva bila je podijeljena u četiri zbirke: Manuscripta turcica, Sidžili, Zbirka tapija (dokumenata o posjedovanju zemljišta) te Vilajetski arhiv sa preko 200 000 dokumenata. Od toga je sačuvano svega osam dokumenata iz zbirke Manuscripta turcica, koja je brojala 7165 dokumenata iz perioda od 16. do 19. stoljeća, te devet od ukupno 66 sidžila i njihovih fragmenata koji su sačinjavali zbirku sidžila (protokola mjesnih sudova) iz perioda od 17. do 19. stoljeća.

Zahvaljujući u prvom redu razumijevanju i susretljivosti rukovodstava iz srodnih institucija Republike Turske kao što su Arhiv Predsjedništva Vlade u Istanbulu i Generalna direkcija Arhiva u Ankari, danas Orijentalni institut ponovo posjeduje brojne fotokopije i mikrofilmove arhivske građe koja se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, a čiji se originali čuvaju u ovim institucijama.

Pored toga, Arhiv Orijentalnog instituta posjeduje sada i zbirku osmanskih dokumenata, veoma značajnih za izučavanje historije Bosne i Hercegovine, koji su snimani, u arhivima Istanbula, Beča, Venecije, Zadra, Dubrovnika, a koju je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ustupila Institutu na korištenje i trajnu brigu.