Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

I Z M J E N U    i    D O P U N U

Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

objavljenog 12. 05. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Izmjena se odnosi na poziciju broj 6.1.6, koja sada glasi:

6.1.6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom. 

Uvjet za poziciju 6.1.6. briše se iz tačke d), dio koji se odnosi na poziciju 6.1.6, te se dodaje tačka f) koja glasi:

  1. f) za poziciju 6.1.6. – uvjet: završen farmaceutski fakultet.

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.

UNIVERZITET U SARAJEVU
ORIJENTALNI INSTITUT

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), članova 104. i 105. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Orijentalnog Instituta broj 02-305/18, od 12.04.2018. godine, Orijentalni Institut Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA ORIJENTALNOG INSTITUTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OTVORI TEKST KONKURSA