Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00
Prilozi za orijentalnu filologiju - Br. 60 (2011)

Prilozi za orijentalnu filologiju - Br. 60 (2011)

  • 07 Juni 2017
  • 2112

 

Orijentalni institut u Sarajevu je u povodu obilježavanja 60-godišnjice svoga postojanja i rada organizirao dvodnevni naučni skup “Kulturno-historijski tokovi u Bosni 15.-19. stoljeća” koji je održan 1. i 2. novembra 2010. godine u prostorijama Bošnjačkog instituta – Fondacija Adila Zulfikarpašića u Sarajevu. U radu naučnog skupa učestvovali su s referatima brojni naučnici iz zemlje i inostranstva. Radovi u ovom 60. broju časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju jesu referati sa naučnog skupa koji su Redakciji časopisa dostavljeni u formi za objavljivanje i pozitivno su ocijenjeni od strane recenzenata. Raspored radova u ovom broju Priloga za orijentalnu filologiju unekoliko se razlikuje od standardne podjele sadržaja prema oblastima. Ta razlika se ogleda u prvom bloku pod naslovom Orijentalni institut – povodom 60 godina, koji sadrži radove posvećene historiji ove naučne institucije i rezultatima rada u oblastima koje ti radovi obuhvataju, a zatim slijedi uobičajena podjela na izvorne radove u oblastima: Filologija – jezik i književnost, Historija i diplomatika te Kulturna historija. I ovaj broj časopisa sadrži izvjestan broj prikaza knjiga i časopisa koji su posljednjih godina objavljeni u zemlji i svijetu, a odnose se na oblasti kojima se bavi Orijentalni institut u Sarajevu.

Redakcija 


 Naučna gledišta u pojedinim radovima odraz su stavova autora, ne nužno i Redakcije.

Časopis Prilozi za orijentalnu filologiju referiran je u EBSCOhost Online Research Databases (www.ebscohost.com) i arhiviran je u Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Frankfurt am Main (www.ceeol.com)

Izdavanje ovog broja časopisa pomogli su Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Fondacija za izdavaštvo Sarajevo i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke