Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Biblioteka Orijentalnog instituta je stručna biblioteka pri Odjeljenju za dokumentaciju Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu čiji je zadatak da prikuplja, obrađuje i čuva bibliotečku građu. Namijenjena je studentima, naučnim saradnicima, istraživačima, nastavnicima i široj kulturnoj i znanstvenoj zajednici. 

Bibliotečki fond je nakon stradanja 17. maja 1992. godine znatno obnovljen zahvaljujući donacijama mnogih ustanova i pojedinaca. Razmjenom vlastitih izdanja sa srodnim institucijama u zemlji i svijetu, sakupljen je niz respektabilnih časopisa i značajnih izdanja domaćih i stranih institucija kulturnog i naučnog karaktera. Među prvim donatorima su bili prof. dr. Fuat Sezgin, direktor Instituta za historiju arapsko-islamskih nauka u Frankfurtu i Vlada Kraljevine Švedske te brojni donatori iz Turske, kao što su: Türk Cumhuriyet Kültür Bakanligi. Çocuk Vakfi, IRCICA koja je uz vlastita izdanja donirala i biblioteku preminulog prof. dr. Ahmeda Ateşa, Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü i dr. Među donatorima se izdvajaju prof. dr. Thomas D. Goodrich sa Indiana University of Pennsylvania te kolege iz Bibliotheque Nationale iz Pariza sa svojim izdanjima. Gosp. Jeff Spurr iz SAD je preko fondacije SABRA posredovao u doniranju biblioteke nedavno preminule prof. dr. Kathleen Burril, kao i biblioteke prof. Alana Fishera. Referentna literatura na perzijskom jeziku donirana je od strane Ambasade IR Iran, Kulturnog Centra IR Iran i Instituta «Ibn Sina», te Nacionalne biblioteke IR Iran. U aprilu 2013. godine posredstvom TIKA-e ustupljena su kompletna izdanja časopisa Belleten, Belgeler, brojna izdanja Türk Tarih Kurumu i Türk Dil Kurumu iz Ankare. Značajan udio u bibliotečkom fondu čine i donacije bivših stručnih i naučnih saradnika mr. Ešrefa Kovačevića, dr. Adema Handžića, Bisere Nurudinović, kao i ostalih uposlenika ove institucije.

Trenutni ukupni fond stručne biblioteke Instituta broji oko 19.133 bibliotečke jedinice.

Sama biblioteka broji oko 12.000 monografskih publikacija -  bibliotečkih jedinica iz područja historije osmanskog perioda, orijentalnih jezika i književnosti, umjetnosti i različitih naučnih područja na bosanskom, turskom, perzijskom, arapskom, engleskom, njemačkom, francuskom i drugim jezicima, te oko 2.064 naslova domaće i strane periodike. Od periodike ostalih časopisa biblioteka broji oko 123 naslova sa oko 4.000 primjeraka časopisa i listova. Poseban fond predstavlja biblioteka Hamida Hadžibegića koja broji 1.079 naslova i 114 primjeraka različitih historijskih časopisa.

Biblioteku vodi Mubera Bavčić, dipl. orijentalista.

U biblioteci radi i Lamija Hatibović, mag. bibliotekarstva i umjetnosti i bachelor turskog jezika i književnosti.

Biblioteka je za korisnike otvorena  radnim danima od 9.30 do 13.30 h.

Članarina za kalendarsku godinu iznosi 10,00 KM.