Adresa:
Zmaja od Bosne 8b
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel/fax: 387 33 225 353
Biblioteka: 387 33 220 957
E-mail: ois@bih.net.ba