Osim u časopisu Prilozi za orijentalnu filologiju, rezultate svojih istraživanja saradnici Orijentalnog instituta objavljuju i u seriji Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia. U ovoj ediciji objavljuju se historijski izvori izuzetno značajni za izučavanje prošlosti Balkana.