Posebna izdanja je edicija u kojoj se objavljuju naučni i stručni radovi uposlenika Orijentalnog instituta. Do sada su u ovoj ediciji objavljene 43 monografije.