Pored časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju Orijentalni institut objavljuje svoja izdanja u edicijama Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia i Posebna izdanja.