Rukopisna zbirka

Rukopisna zbirka Orijentalnog instituta u Sarajevu danas predstavlja jednu od manjih zbirki manuskripta na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Današnja rukopisna zbirka obuhvata 53 sačuvana kodeksa iz ranije zbirke Orijentalnog instituta, 34 kodeksa otkupljena u periodu od 1995. do 2002. godine, te 21 kodeks koji je u sadašnju zbirku dospio kao poklon od pojedinaca i institucija iz zemlje i inostranstva.