Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

23. 6. 2022.  | Poziv za dostavljanje ponuda za potrebe Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu (obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja) (Aneks II. dio B Zakona o javnim nabavkama BiH)

15. 4. 2022.  | Poziv za dostavljanje ponuda za potrebe Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu (usluge organizacije manifestacije povodom obilježavanja 30  godina od spaljivanja Orijentalnog instituta u Sarajevu)

22. 2. 2022. | Obavještenje o dodjeli ugovora

5. 10.  2021.  | Odluka o izmjeni/dopuni Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu

19. 05. 2021. | Odluka o izmjeni Plana JN  2021  Odluka o izmjeni JN str.  1    str.  2

3. 4. 2021. | Odluka o usvajanju Plana JN za 2021. godinu 

10. 12. 2019. | Odluka o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu

20. 2. 2020. | Korekcija u ukupnom zbiru Plana javnih nabavki za 2019. godinu

11. 3. 2020. | Odluka o imenovanju mentora za koordinaciju i rad sa mladim istraživačima

19. 3. 2020. | Odluka o organizaciji radnog vremena

25. 3. 2020. | Odluka o produženju roka za izbor u zvanje

22. 5. 2020. | Poslovnik o radu Odbora za osiguranje kvaliteta Orijentalnog insituta  univerziteta u Sarajevu

2. 6. 2020. | Dostavljanje prijedloga odluke o pokretanju inicijative za izbor u naučno zvanje naučni savjetnik

26. 6. 2020. | Odluka o pokretanju postupka javne nabavke grafičkih usluga putem direktnog postupka

20. 7. 2020. | Opće smjernice za osiguranje kvaliteta naučnoistraživačkog rada na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu

27. 7. 2020. | Odluka o dodjeljivanju naučnoistraživačkog zadatka

26. 8. 2020. | Recenzija rukopisa "Bibliografija izdanja Orijentalnog instituta 1950.-2019." autorica Mubere Bavčić i Lamije Hatibović

31. 8. 2020. | Izvod iz Zapisnika sa 04.(2020) elektronske sjednice Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu

2. 9. 2020. | (Zahtjev) Saglasnost za raspisivanje konkursa za radno mjesto higijeničar-kurir (pomoćni radnikk za higijeničarske i kurirske poslove) na neodređeno vrijeme

21. 9. 2020. | (Zahtjev) Saglasnost za popunjavanje pozicije upražnjenog radnog mjesta - stručni saradnik za oblast "Turkologija" 

21. 9. 2020. | Recenzija rukopisa knjige Hronika Muhameda Enverija Kadića kao izvor za izučavanje kulturne istorije Bosne i Hercegovine, autorice dr. sc. Alme Omanović-Veladžić

30. 9. 2020. | Odluka o izboru u naučno zvanje

9. 12. 2020. | Recenzija završenog institutskog projekta Sidžil tuzlanskog kadije (1643-1645.)

17. 12. 2020. | Izjava - Toplane

18. 12. 2020. | Odluke o pokretanju inicijative za izbor u naučno zvanje

13. 1. 2021. | Dostavljanje prijedloga odluke o pokretanju inicijative za izbor u naučno zvanje maučni saradnik

27. 1. 2021. | Saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor naučnoistraživačkog osoblja

29. 1. 2021. | Odluka o imenovanju komisije za izbor u naučno zvanje

22. 2. 2021. | Odluka o imenovanju Savjeta redakcije i Redakcijskog kolegija časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju br. 70 i 71

24. 2. 2021. | Konkurs za izbor u naučno zvanje

8. 6. 2021. | Izvještaj o izboru u istraživačko zvanje stručni saradnik za oblast Turkologija