Orijentalni institut u Sarajevu

Odbrana doktorske disertacije

U ponedjeljak, 29.12.2014. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu mr. Alma Omanović-Veladžić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Hronika Muhameda Enverija Kadića kao izvor za izučavanje kulturne historije Bosne i Hercegovine“ i time stekla zvanje doktora islamskih nauka u…