Orijentalni institut u Sarajevu

Konkurs

UNIVERZITET U SARAJEVU JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU   Na osnovu člana 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa članom 42. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo10/2004) objavljuje se   K O N K U R…

Konkurs

UNIVERZITET U SARAJEVU JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU Na osnovu člana 23. Pravila Orijentalnog instituta u Sarajevu , Upravni odbor objavljuje: K O N K U R S I Izbor u naučna zvanja: 1. Naučni saradnik, oblast arapska književnost 1…

Posjeta delegacije iz Turske

Posjeta delegacije iz Turske

U organizaciji koordinatora Turske agencije za razvoj i suradnju (TIKA) dr. Zülküfa Oruça, u srijedu, 10. 10. 2013. godine Orijentalni institut u Sarajevu posjetila je delegacija Zavoda za visoko obrazovanje Republike Turske u sastavu prof. dr. Gökhan Çetinsaya, doc. dr.…