Orijentalni institut u Sarajevu

Konkurs

UNIVERZITET U SARAJEVU JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU   Na osnovu člana 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa članom 42. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo10/2004) objavljuje se   K O N K U R…

Konkurs

UNIVERZITET U SARAJEVU JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU Na osnovu člana 23. Pravila Orijentalnog instituta u Sarajevu , Upravni odbor objavljuje: K O N K U R S I Izbor u naučna zvanja: 1. Naučni saradnik, oblast arapska književnost 1…