Orijentalni institut u Sarajevu

Konkurs

UNIVERZITET U SARAJEVU JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU   Na osnovu člana 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa članom 42. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo10/2004) objavljuje se   K O N K U R…

Konkurs

UNIVERZITET U SARAJEVU JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU Na osnovu člana 23. Pravila Orijentalnog instituta u Sarajevu , Upravni odbor objavljuje: K O N K U R S I Izbor u naučna zvanja: 1. Naučni saradnik, oblast arapska književnost 1…

Posjeta delegacije iz Turske

Posjeta delegacije iz Turske

U organizaciji koordinatora Turske agencije za razvoj i suradnju (TIKA) dr. Zülküfa Oruça, u srijedu, 10. 10. 2013. godine Orijentalni institut u Sarajevu posjetila je delegacija Zavoda za visoko obrazovanje Republike Turske u sastavu prof. dr. Gökhan Çetinsaya, doc. dr.…

Odbrana doktorske disertacije

Odbrana doktorske disertacije

U utorak, 8.10.2013. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu mr. Amina Šiljak-Jesenković odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Osmanske mesnevije ljubavnog sadržaja i njihovi odrazi u stihovima bošnjačkih pjesnika osmanskog perioda“ i time stekla zvanje doktora nauka. Komisiju su sačinjavala…

Odbrana doktorske disertacije

Odbrana doktorske disertacije

U ponedjeljak, 2.9. 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu mr. Dželila Babović odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Kaside bošnjačkih autora na arapskom jeziku od 16. do 18. stoljeća“ i time stekla zvanje doktora književnohistorijskih nauka. Komisiju su sačinjavala…