Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

 

 Dr. sc. Adnan Kadrić no photo
 Pozicija:  DIREKTOR
 Telefon/Fax:   +387 33 225 353
 E-mail:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija:

 


 

NAUČNI RADNICI I ISTRAŽIVAČI - NAUČNO VIJEĆE INSTITUTA

(Scientific and Research Staff - Institute Scientific Board)

  Dr. sc. Aladin Husić no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Dr. sc. Elma Korić no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Dr. sc. Muamer Hodžić no photo
 Pozicija:  naučni saradnik iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Dr. sc. Sabaheta Gačanin no photo
 Pozicija:  naučni savjetnik iz oblasti PERZIJSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Dr. sc. Amina Šiljak Jesenković  no photo
 Pozicija:  naučni saradnik iz oblasti TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Dr. sc. Dželila Babović  no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik iz oblasti ARABISTIKA
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Dr. sc. Berin Bajrić  no photo
 Pozicija:  naučni saradnik iz oblasti ARABISTIKA
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Dr. sc. Alma Omanović Veladžić  no photo
 Pozicija:  naučni saradnik iz oblasti ORIJENTALNO-ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Dr. sc. Dženita Karić  no photo
 Pozicija:  naučni saradnik iz oblasti ARABISTIKA
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Dr. sc. Madžida Mašić  no photo
 Pozicija:  naučni saradnik iz oblasti TURSKA KNJIŽEVNOST
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 MA Nihad Dostović  no photo
 Pozicija:  viši stručni saradnik iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 MA Aida Smailbegović  no photo
 Pozicija:  viši stručni saradnik iz oblasti HISTORIJA UMJETNOSTI
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 MA Amer Maslo no photo
 Pozicija:  stručni saradnik iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 Telefon/Fax: 
 E-mail: 

 

 MA Emina Mostić no photo
 Pozicija: stručni saradnik iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   

 

 

Neakademsko, neistraživačko osoblje

(Other non-academic staff and personnel) 

 


 Mr. Vasvija Kapo Mehmedović no photo
 Pozicija: SEKRETAR
 Telefon/Fax:   +387 33 225 353
 E-mail:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Samira Knežević no photo
 Pozicija:  Šef računovodstva
 Telefon/Fax:   +387 33 225 353
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 dipl. orijentalista Mubera Bavčić  no photo
 Pozicija: viši stručni saradnik za bibliotečke poslove
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 dipl. orijentalista Nenad Filipović  no photo
 Pozicija:  Arhivist
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 MA Lamija Hatibović no photo
 Pozicija:  stručni saradnik Bibliotekar
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   

 

 


Naučni saradnici u mirovini 

 Dr. sc. Behija Zlatar no photo
 Pozicija:  naučni savjetnik (u mirovini) iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 Telefon/Fax: 
 E-mail: 
 Dr. sc. Lejla Gazić no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik (u mirovini) iz oblasti Orijentalna filologija
 Telefon/Fax: 
 E-mail: 
 Dr. sc. Fazileta Hafizović no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik (u mirovini) iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 Telefon/Fax: 
 E-mail: