Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

UNIVERZITET U SARAJEVU - ORIJENTALNI INSTITUT

UNIVERSITY OF SARAJEVO - ORIENTAL INSTITUTE

 Dr. sc. Aladin Husić, naučni savjetnik no photo
 Pozicija:  DIREKTOR
 Telefon/Fax:   +387 33 225 353
 E-mail:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 NAUČNI RADNICI I ISTRAŽIVAČI 

(Scientific and Research Staff )


 Dr. sc. Adnan Kadrić no photo
 Pozicija:  Naučni savjetnik za oblast TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 E-mail:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Dr. sc. Elma Korić no photo
 Pozicija:
 Naučni savjetnik za oblast HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 E-mail: 
 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Dr. sc. Muamer Hodžić no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Dr. sc. Sabaheta Gačanin no photo
 Pozicija:  Naučni savjetnik iz oblasti PERZIJSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Dr. sc. Amina Šiljak Jesenković  Amina portret 3
 Pozicija:  viši naučni saradnik iz oblasti TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Dr. sc. Dželila Babović  no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik iz oblasti ARABISTIKA
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Dr. sc. Berin Bajrić  no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik iz oblasti ARABISTIKA
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Dr. sc. Alma Omanović Veladžić  no photo
 Pozicija:
 Viši naučni saradnik za oblast ORIJENTALNO-ISLAMSKA KULTURA I 
 CIVILIZACIJA
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Dr. sc. Madžida Mašić  no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik iz oblasti TURSKA KNJIŽEVNOST
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Nihad Dostović, MA no photo
 Pozicija:  viši stručni saradnik iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i
 bibliografija:

 Aida Smailbegović, MA no photo
 Pozicija:
 viši stručni saradnik za oblast ORIJENTALNO-ISLAMSKA UMJETNOST
 E-mail: 
 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Amer Maslo, MA no photo
 Pozicija:  Viši stručni saradnik za oblast HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:

 Emina Mostić, MA no photo
 Pozicija:  Viši stručni saradnik za oblast HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:   https://scholar.google.com/citations?user=ZkcKujMAAAAJ&hl=en

Lamija Hatibović, MA no photo
 Pozicija:  stručni saradnik 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:  https://independent.academia.edu/LamijaHatibovi%C4%87

 Rijana Jusufbegović, MA no photo
 Pozicija:  stručni saradnik iz oblasti TURKOLOGIJA
 E-mail:   

 Administrativni sektor i službe

(Administration and Services)


SEKRETARIJAT

 Mr. sc. Vasvija Kapo Mehmedović no photo
 Pozicija:  SEKRETAR INSTITUTA
 Telefon/Fax:   +387 33 225 353

SLUŽBA ZA FINANSIJE

 Samira Knežević samira
 Pozicija:  Šef računovodstva
 Telefon/Fax:   +387 33 225 353
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SLUŽBA ZA BIBLIOTEČKE I ARHIVSKE POSLOVE

(BIBLIOTEKA I ARHIV)

 Mubera Bavčić, dipl. orijentalista   no photo
 Pozicija:  viši stručni saradnik za bibliotečke poslove
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Biografija i bibliografija:  https://unsa-ba.academia.edu/MuberaBavcic

 Nenad Filipović, dipl. orijentalista  no photo
 Pozicija:  Arhivist
 Telefon/Fax: 
 E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Naučni saradnici u mirovini 

 Dr. sc. Behija Zlatar no photo
 Pozicija:  naučni savjetnik (u mirovini) iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 Telefon/Fax: 
 E-mail: 

 Dr. sc. Lejla Gazić no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik (u mirovini) iz oblasti Orijentalna filologija
 Telefon/Fax: 
 E-mail: 

 Dr. sc. Fazileta Hafizović no photo
 Pozicija:  viši naučni saradnik (u mirovini) iz oblasti HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA
 Telefon/Fax: 
 E-mail:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.