Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

 


A. Zakonski propisi nadležnih instanci i ostali akti Univerziteta i Instituta 

1. Propisi BiH koji se odnose na nauku i visoko obrazovanje

(https://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/propisi-bosne-i-hercegovine)

2. Propisi Federacije BiH - Strateški razvoj visokog obrazovanja u FBiH

(http://fmon.gov.ba/Upload/Dokumenti/9fef4cd0-f57a-4b51-aaa0-aaeadd4da691_Strate%C5%A1ki%20pravci%20razvoja%20visokog%20obrazovanja.pdf)

3. Propisi i akti Vlade, Skupštine Kantona Sarajevo i nadležnih ministarstava

(https://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/propisi-kantona-sarajevo)

4. Propisi i akti UO UNSA

(https://www.unsa.ba/o-univerzitetu/organizacija/upravni-odbor)

5. Propisi i akti Univerziteta u Sarajevu

https://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/propisi-univerziteta-u-sarajevu

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po zaprimljenim prijavama korupcije na Univerzitetu u Sarajevu

POJEDINAČNI ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI (važni za rad OJ)

Zakon o naučniostraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo - Prioriteti razvoja

Kolektivni ugovor za djelanosst visokog obrazovanja (https://www.unsa.ba/sites/default/files/dodatak/2021-04/Kolektivni%20ugovor.pdf)

Statut Univerziteta u Sarajevu 2018. godine

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu - 2021. godina

Poslovnik o radu Vijeća Orijentalnog instituta UNSA 

Pravilnik o radu Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu

Etički kodeks UNSA

Vodič za pristup informacijama OI UNSA

Obrazac - Zahtjev za pristup informacijama


B. FINANSIJSKI PLANOVI I IZVJEŠTAJI, JAVNE NABAVKE

Zakon o javnim nabavkama BiH

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Odluka - obrasci UNSA

Odluka o privremenom finansiranju i JN 2021

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

PLAN JN UNSA 2020

Privremeni plan javnih nabavki za 2020. godinu

PLAN Javnih nabavki za 2019

(20. maj 2019) Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke konkurentski zahtjev str. 1

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke konkurentski zahtjev str 2

Cjenovnik izdanja Orijentalnog instituta

Instrukcije za plaćanje - kupovina izdanja Orijentalnog instituta UNSA

https://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/budzet_kantona_sarajevo_za_2021._godinu_0.pdf

https://www.anticorrupiks.com/zaposleni-javnom-sektoru


C. OBRASCI - TRANSPARENTNOST/ JAVNOST, PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o zaštiti ličnih/ osobnih podataka (http://azlp.ba/propisi/default.aspx?id=1331&langTag=bs-BA)

Vodič za pristup informacijama OI UNSA

Obrazac - Zahtjev za pristup informacijama

Aplikacioni obrazac (za objavljivanje rukopisa kao institutskog izdanja)    MS WORD    |    PDF

Recenzija rukopisa / knjige   MS WORD    |    PDF

Recezentski formular POF   MS WORD    |   PDF

 


D. ARHIVA (administrativne i ostale aktivnosti i obavijesti) - javnost rada

Poslovnik 09/20

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME, A NAJKASNIJE DO 31.12.2019. GODINE ZA RADNO MJESTO HIGIJENIČAR-KURIR 03.10.2019.

KONKURS za izbor u naučno zvanje

KONKURS za izbor u naučno zvanje

KONKURS za izbor u naučno zvanje

konkurs za mjesto higijenicar kurir do 31.12.2020.

Poziv za dostavljanje radova za 69. broj časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA NAUČNOJ KONFERENCIJI

Instrukcije za plaćanje - kupovina izdanja Orijentalnog instituta UNSA

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA (2018-2020)

Reagiranje u povodu pogrešnih navoda dr. Almira Badnjevića u vezi radova objavljenih u časopisu Prilozi za orijentalnu filologiju 67/2017, objavljenom u Sarajevu 2018. godine

Obavještenje o produženju roka za dostavljanje radova i prikaza za 68. broj časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju

Odluka o preraspodjeli radnog vremena

Odluka o otkazivanju javne nabavke 20. maj

Cjenovnik izdanja Orijentalnog instituta

Poziv za prijavu radova za časopis Prilozi za orijentalnu filologiju br. 68.

Prijedlog Izvjestaja Komisije za izbor visi naucni saradnik za oblast Turski jezik i knjizvevnost

Konkurs za izbor u naucno zvanje visi naucni saradnik za oblast Turski jezik i knjizevnost

Obavijest o rezultatima Konkursa stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda 150+ septembar oktobar

Obavijest o rezultatima konkursa za 150+ iz novembra 2018

Konkurs za naučno zvanje viši stručni saradnik oblast Arabistika

KONKURS za izbor u naučno zvanje

KONKURS za izbor u naučno zvanje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ORIJENTALNOG INSTITUTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavijesti o konkursima/izvještajima i izborima u zvanja - Zakoni i drugi propisi

Konkurs za izbor u naučno zvanje

Posjeta rektora Univerziteta u Sarajevu

Javni oglas Univerziteta u Sarajevu

KONKURS za izbor u naučno zvanje

Konkurs za izbor u naučna zvanja