Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

konferencija

Dana 25.5.2015.godine objavljen je Javni poziv za učešće u Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015. Pozivamo sve zainteresirane kandidate da posjete stranicu Federalnog zavoda za zapošljavanje i apliciraju za poticajna sredstva.

Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015PDF/Javni_poziv-2015_PRI_PZS_V_SP.pdf

ZAVRŠENA MANIFESTACIJA OBILJEŽAVANJA 65 GODINA RADA ORIJENTALNOG INSTITUTA

U Sarajevu je obilježena 65. godišnjica rada Orijentalnog instituta. U petak, 15. maja 2015. u 11:00h u prostorijama Orijentalnog instituta održana je konferencija za novinare na kojoj su uposlenici govorili o radu ove ustanove. Takođe, filmom o Institutu, a i samim izlaganjima na konferenciji, nije zaboravljeno barbarsko spaljivanje ove ustanove navodećim zapaljivim projektilima sa položaja srpskog agresora 17. maja 1992. godine. Isto tako na konferenciji i tokom čitave manifestacije nije zaboravljena šutnja akadmeske zajednice u regionu, a i u svijetu, o barbarskom činu spaljivanja Orijentalnog instituta 17. maja 1992. godine. Poslije konferencije u 15:00h u rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano je otvoren treći međunarodni skup pod nazivom "Kulturno-historijski tokovi u Bosni od 15. do 19. stoljeća", održana promocija izdanja Orijentalnog instituta 2011-2015. godine te otvorena izložba rukopisa i arhivskih dokumenata Orijentalnog instituta. U subotu 16. maja održan je naučni skup od 10 sesija na kojem su svoje radove izlagali naučni radnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Turske. U nedjelju 17. maja 2015. u Mostaru, u Arhivu Hercegovine, održana je promocija knjige Hatidže Čar Drnda "Nastanak Mostara: urbani i demografski razvoj grada do kraja 16. stoljeća".

KANTON SARAJEVO
UNIVERZITET U SARAJEVU

JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

Na osnovu člana 42. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br.10/04), a vezi s članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Naučno vijeće Orijentalnog instituta u Sarajevu shodno članu 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Rješenju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj : 11-05-38-33317-1/16 i 11-05-38-594-1/16 objavljuje,

K O N K U R S
za izbor u naučna zvanja
                         

1. Viši naučni saradnik za oblast “Osmanska historija”– 1 kandidat
                                                                                                                                     
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na Konkurs  prilažu:

    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija;
    Diploma o naučnom stepenu doktora nauka/Uvjerenje/Odluka o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, orginal ili ovjerena kopija  iz oblasti historijskih nauka

- Biografiju i bibliografiju objavljenih radova

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u naučno zvanje.

2. Naučni saradnik arabista za oblast “Arapski jezik i književnost”– 1 kandidat

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na Konkurs  prilažu:

    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija;
    Diploma o naučnom stepenu doktora nauka/Uvjerenje/Odluka o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, orginal ili ovjerena kopija  iz oblasti arapski jezik i književnost (osnovni studij iz Orijentalne filologije);

-     Biografiju i bibliografiju objavljenih radova

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u naučno zvanje.
Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Prijave dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8-b sa naznakom „Prijava na konkurs“-NE OTVARAJ.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

m skup

Povodom 510. godišnjice rođenja Mehmed-paše Sokolovića, Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu organizovao je manifestaciju i međunarodni naučni skup na temu ''Mehmed-paša Sokolović i porodica Sokolović kroz historiju'' koji je održan u Sarajevu 13.-15. oktobra 2016. godine. Međunarodni Organizacioni odbor skupa sačinjavali su neki od najpriznatijih osmanista u svijetu. Jedan od učesnika bio je i Nenad Moačanin, profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te član Turskog historijskog društva (TTK). "Značaj Mehmed-paše Sokolovića je ogroman. On je jedan od vodećih političkih aktera toga vremena u svjetskim razmjerima. Očekujemo da ćemo na skupu čuti i mnogo toga novoga i drugačijeg. Uvijek se iznova nešto može naći iz nekog drugog ugla", pojasnio je profesor Moačanin. Mehmed-paša Sokolović, jedan od najznačajnijih velikih vezira Osmanskog carstva, kao i brojni drugi članovi ove razgranate bosanske porodice, dali su veliki doprinos razvoju društvenog, političkog i ekonomskog života u Osmanskom carstvu, ali i u Bosni u 16. i 17. stoljeću. Sokolovići su ostali upamćeni u kolektivnoj memoriji naroda Balkana, a tragovi njihove djelatnosti u regiji živo se osjećaju i danas. U sklopu manifestacije održana je promocija izdanja Orijentalnog instituta te postavljena izložba pod naslovom „Mehmed-paša Sokolović i porodica Sokolović u historiji: Izbor arhivskih dokumenata, vakufnama i rukopisnih djela“.

 

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"MEHMED-PAŠA SOKOLOVIĆ I PORODICA SOKOLOVIĆ KROZ HISTORIJU"

SARAJEVO, 13.-15. OKTOBAR 2016.

Organizator: Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu

PROGRAM I PLAKAT:

PROGRAM NAUČNOG SKUPA

POSTER NAUČNOG SKUPA