Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

ois logo aktuelnosti

Univerzitet u Sarajevu raspisao je Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu, među kojima za poziciju 10.1.1. Stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu (1 izvršilac) sa punim radnim vremenom. Konkurs je objavljen u dnevnom listu Avaz i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta, dana 19.11.2018. godine, te je bio otvoren do 03.12.2018. godine

Na Konkursu za stručnog saradnika za oblast Historija osmanskog perioda na Konkursu raspisanom u novembru 2018. godine, odlukom Senata UNSA primljen je kandidat Mr. Emina Mostić.

ois logo

Univerzitet u Sarajevu raspisao je Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu, među kojima za poziciju 23.1.1. stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda  sa punim radnim vremenom. Konkurs je objavljen u dnevnom listu Avaz i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta, dana 03.09.2018. godine, te je bio otvoren do 18.09.2018. godine.

Od dva predložena kandidata izabran je jedan kandidat -  mr. Amer Maslo.

 

 

 

 

Na osnovu člana 29. stav (2) i člana 32, Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/16), a vezi s članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, shodno članu 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluke Vijeća Instituta o pokretanju inicijative za izbor u naučno zvanje, br. 02-22/18, od 17.01.2018. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

 ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

 K O N K U R S

za izbor u naučno zvanje

Naučni savjetnik za oblast „Perzijski jezik i književnost” - 1 izvršilac,

TEKST KONKURSA