Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

ois logo aktuelnosti

Broj : 02-402/17

Sarajevo, 27.07.2017.

KANTON SARAJEVO

UNIVERZITET U SARAJEVU

JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

Na osnovu člana 29. tačka 2. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/16), a vezi s članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Vijeće Orijentalnog instituta u Sarajevu shodno članu 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluka Vijeća Instituta br. 02-369/17 i 02-370/17 raspisuje

K O N K U R S

za izbor u naučno zvanje

         

 1. Naučni savjetnik za oblast „Turski jezik i književnost” – 1 kandidat                                                                                                                            

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16).

Kandidati uz prijavu na Konkurs  dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci);

 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci);

 • Diploma/Uvjerenje o naučnom stepenu doktora nauka iz oblasti lingvističkih nauka, original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseci)

 • Rješenje o nostrifikaciji za gore navedenu diplomu, original ili ovjerena kopija, ukoliko je izdata van BiH (ne starije od 6 mjeseci)

 • Biografiju i bibliografiju objavljenih radova (uz fotokopije radova u prilogu)

Izabrani kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom Senata o izboru u naučno zvanje.

Kandidati mogu, pored navedene obavezne dokumentacije dostaviti i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8-b sa naznakom „Prijava na konkurs“ - NE OTVARAJ.

 Nepotpune i neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

ois logo aktuelnosti

Broj : 02-391/17

Sarajevo, 18.07.2017.

KANTON SARAJEVO

UNIVERZITET U SARAJEVU

JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/16), a vezi s članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Vijeće Orijentalnog instituta u Sarajevu shodno članu 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluka Vijeća Instituta br. 02-371/17 i 02-372/17 raspisuje

K O N K U R S

za izbor u naučno zvanje

         

 1. Viši naučni saradnik za oblast “Historija Osmanskog perioda”  –  1 kandidat 

   

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16).

Kandidati uz prijavu na Konkurs  dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci);

 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci);

 • Diploma/Uvjerenje o naučnom stepenu doktora nauka iz oblasti historijskih nauka, original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseci)

 • Rješenje o nostrifikaciji za gore navedenu diplomu, original ili ovjerena kopija, ukoliko je izdata van BiH (ne starije od 6 mjeseci)

 • Biografiju i bibliografiju objavljenih radova (uz fotokopije radova u prilogu)

Izabrani kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom Senata o izboru u naučno zvanje.

Kandidati mogu, pored navedene obavezne dokumentacije dostaviti i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8-b sa naznakomPrijava na konkurs“-NE OTVARAJ.

Nepotpune i neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

konferencija

Dana 25.5.2015.godine objavljen je Javni poziv za učešće u Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015. Pozivamo sve zainteresirane kandidate da posjete stranicu Federalnog zavoda za zapošljavanje i apliciraju za poticajna sredstva.

Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015PDF/Javni_poziv-2015_PRI_PZS_V_SP.pdf

ZAVRŠENA MANIFESTACIJA OBILJEŽAVANJA 65 GODINA RADA ORIJENTALNOG INSTITUTA

U Sarajevu je obilježena 65. godišnjica rada Orijentalnog instituta. U petak, 15. maja 2015. u 11:00h u prostorijama Orijentalnog instituta održana je konferencija za novinare na kojoj su uposlenici govorili o radu ove ustanove. Takođe, filmom o Institutu, a i samim izlaganjima na konferenciji, nije zaboravljeno barbarsko spaljivanje ove ustanove navodećim zapaljivim projektilima sa položaja srpskog agresora 17. maja 1992. godine. Isto tako na konferenciji i tokom čitave manifestacije nije zaboravljena šutnja akadmeske zajednice u regionu, a i u svijetu, o barbarskom činu spaljivanja Orijentalnog instituta 17. maja 1992. godine. Poslije konferencije u 15:00h u rektoratu Univerziteta u Sarajevu svečano je otvoren treći međunarodni skup pod nazivom "Kulturno-historijski tokovi u Bosni od 15. do 19. stoljeća", održana promocija izdanja Orijentalnog instituta 2011-2015. godine te otvorena izložba rukopisa i arhivskih dokumenata Orijentalnog instituta. U subotu 16. maja održan je naučni skup od 10 sesija na kojem su svoje radove izlagali naučni radnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Turske. U nedjelju 17. maja 2015. u Mostaru, u Arhivu Hercegovine, održana je promocija knjige Hatidže Čar Drnda "Nastanak Mostara: urbani i demografski razvoj grada do kraja 16. stoljeća".

KANTON SARAJEVO
UNIVERZITET U SARAJEVU

JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

Na osnovu člana 42. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br.10/04), a vezi s članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Naučno vijeće Orijentalnog instituta u Sarajevu shodno članu 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Rješenju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj : 11-05-38-33317-1/16 i 11-05-38-594-1/16 objavljuje,

K O N K U R S
za izbor u naučna zvanja
                         

1. Viši naučni saradnik za oblast “Osmanska historija”– 1 kandidat
                                                                                                                                     
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na Konkurs  prilažu:

    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija;
    Diploma o naučnom stepenu doktora nauka/Uvjerenje/Odluka o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, orginal ili ovjerena kopija  iz oblasti historijskih nauka

- Biografiju i bibliografiju objavljenih radova

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u naučno zvanje.

2. Naučni saradnik arabista za oblast “Arapski jezik i književnost”– 1 kandidat

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uvjete predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na Konkurs  prilažu:

    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija;
    Diploma o naučnom stepenu doktora nauka/Uvjerenje/Odluka o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, orginal ili ovjerena kopija  iz oblasti arapski jezik i književnost (osnovni studij iz Orijentalne filologije);

-     Biografiju i bibliografiju objavljenih radova

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u naučno zvanje.
Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Prijave dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8-b sa naznakom „Prijava na konkurs“-NE OTVARAJ.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.