Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

U periodu od 3-7. oktobra 2022. godine, održan je XIX Kongres turske historije (XIX Türk Tarih Kongresi/The XIXth Congress of Turskish history) koji je održan u Ankari (R.Turska). U radu Kongresa sudjelovali su predstavnici Univerziteta u Sarajevu, s Orijentalnog instituta UNSA direktor dr. Aladin Husić i dr. Elma Korić, viši naučni saradnik te kolega prof. dr. Emir Filipović sa Filozofskog fakulteta UNSA. U svojim izlaganjima predstavili su rezultate rada na projektima u okvirima naučnoistraživačke djelatnosti Orijentalnog instituta. Izlaganje dr. Aladina Husića nosi naziv: „17. Yüzyılda Bosna Timar Teşkilatı Hakkında“, a izlaganje dr. Elme Korić: „The muhasebe defter of the waqf of Kapuagha Kayiş Mustafa Agha in Ljubinje from year 1617.“