Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Na 07. (2023) redovnoj sjednici Vijeća Orijentalnog instituta održanoj u utorak, 24.01.2023. godine usvojen je Izvještaj o radu Instituta za 2022. godinu. Ključna postignuća u radu bila su sljedeća:

1. Izbori u zvanja

dr. Alma Omanović-Veladžić (viši naučni saradnik za oblast Orijentalno-islamska kultura, umjetnost i civilizacija)

Amer Maslo, MA (viši stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda)

Emina Mostić, MA (viši stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda)

2. Izdavačka djelatnost

a) Monografije: Edicija posebna izdanja

Elma Korić, Oblikovanje granica Bosne: Bosna u ahdnamama i hududnamama iz 16. i 17. stoljeća, Posebna izdanja LXVII, Univerzitet u Sarajevu‒Orijentalni institut, Sarajevo, 2022, 174. str.

b) Časopis Orijentalnog instituta

Prilozi za orijentalnu filologiju 71/2021, Univerzitet u Sarajevu ‒ Orijentalni institut, Sarajevo, 2022, 346 str.

c) Zbornici radova

Kulturno-historijski tokovi u Bosni 15-19. stoljeća, Zbornik radova sa naučnog skupa ,,Kulturno historijski tokovi u Bosni 15-19. stoljeća (IV)“ Sarajevo, 11-14 oktobar 2021, Sarajevo, 2022, 349 str.

Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine, Zbornik radova sa naučnog skupa ,,Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine“ Sarajevo, 22. septembar 2021. godine, Sarajevo, 2022, 305 str. (suizdavaštvo sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom, Univerzitet u Sarajevu- Institut za historiju i Historijskim arhivom Sarajevo).

d) Knjige drugih izdavača

Neka bude proklet svaki neprijatelj Sarajeva / priredili Amina Šiljak-Jesenković, Emrah Seljaci. - Sarajevo: SPKD Prosvjeta, 2022. - 147 str. fotogr.; 21 cm. - (Edicija Sarajevo)

3. Aktuelni projekti Instituta tokom 2022. godine

1. Odjeljenje za historiju i osmanistiku

 • Devširma u Bosni (o regrutaciji Bosanaca u janjičare)

 • Kulturni život u sarajevskom kadiluku od 1579. do 1718. godine

 • Obračunski defter vakufa kapuage Mustafa-age Ljubinjca iz 1617. godine

 • Uvodna studija i transliteracija djela ,,Niṣābu'l-intisāb ve adābü'l-iktisāb“ od Münir-i Belgrādīja (iz 17. vijeka)

2. Odjeljenje za orijentalnu filologiju

a) pododjeljenje za arabistiku

 • Naučno i literarno naslijeđe Bosne i Hercegovine od 16. do 19. stoljeća: Rukopisi i rukopisne zbirke na orijentalnim jezicima

 • Književno stvaralaštvo Ali-dede Bošnjaka na arapskom jeziku

b) pododjeljenje za turkologiju

 • Standardni bosansko-turski rječnik

 • Rukopisne zbirke na orijentalnim jezicima u bosanskohercegovačkim medresama, tekijama i franjevačkim samostanima

c) pododjeljenje za iranistiku

 • Historija Idrisa Bidlisija Hešt Bihešt

3. Odjeljenje za orijentalno islamsku kulturu, umjetnost i civilizaciju

 • Prilozi izučavanja životopisa znamenitih ličnosti Sarajeva u 18. i 19. stoljeću

 • Minijature u Divanu Hafiza Širazija iz rukopisne zbirke Gazi Husrev-begove biblioteke

4. Radovi i prilozi

Sumarno promatrano uposlenici Orijentalnog instituta objavili su:

 • 6 članaka u periodičnim publikacijama;

 • 25 poglavlja u knjigama ili zbornicima radova;

 • 4 rada sa međunarodnih konferencija;

 • 13 referata na naučnim i stručnim konferencijama/skupovima;

 • 9 prikaza najnovijih historiografskih izdanja.

5. Organizacija naučnih događaja:

 • Obilježavanje godišnjice stradanja Instituta, Orijentalni institut u Sarajevu: Memento spaljenim izvorima 16. - 17. 5. 1992. Gradska vijećnica Sarajevo (16-17.05. 2022)

 • Izložba rukopisa i arhivske građe Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu u okviru manifestacije Memento spaljenim izvorima 16. – 17. 05. 2022., Sarajevo, maj 2022, Gradska vijećnica Sarajevo.

 • Okrugli sto ,,Čitanje i tumačenje izvora o osmanskom osvajanju Bosne“ (Sarajevo, 24.06.2022)

 • Ljetna škola – specijalizacijski kurs za čitanje osmanskih dokumenata (01.07.-26.09.2022) Organizatori Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut i Tursko historijsko društvo Ankara.

6. Promocija izdanja Orijentalnog instituta

 • Sarajevo, 21.03.2022. Promocija časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju br. 70.

 • Sarajevo, 29.03.2022. Promocija izdanja: Fahd Kasumović, Na periferiji svijeta islama, osmanska poreska politika u Bosanskom ejaletu 1699-1839, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Sarajevo, 2021.

 • Sarajevo, 30.05.2022. Promocija izdanja: Madžida Mašić, Poetika gazela u Divanu Ahmeda Taliba Bošnjaka, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Sarajevo, 2021, promocija održana u Rektoratu 30. maja 2022.

 • Sarajevo, 05.2022. Promocija izdanja: Mubera Bavčić i Lamija Hatibović, Bibliografija izdanja Orijentalnog instituta 1950.-2020., Posebna izdanja 66, Univerzitet u Sarajevu-Orijentalni institut, Sarajevo, 2021.

 • Sarajevo, 03.12.2022. promocija zbornika radova: Kulturno-historijski tokovi u Bosni 15-19. stoljeća, Zbornik radova sa naučnog skupa ,,Kulturno historijski tokovi u Bosni 15-19. stoljeća (IV)“ Sarajevo, 11-14 oktobar 2021, Sarajevo, 2022.

7. Biblioteka i arhiv

U toku 2022. godine obrađeno je 505 bibliotečkih jedinica. Evidentirano je i 400 zahtjeva korisnika Biblioteke. Bibliotečke poslove vrši Mubera Bavčić, viši stručni saradnik za bibliotečke poslove. U 2022. godini Biblioteka Orijentalnog instituta postala je punopravna članica sistema COBBIS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi). Pored navedenog, obavljani su i drugi tekući poslovi biblioteke. Na poslovima arhiviranja osmanskih dokumenata, pravljenja analitičkih kataloga, popisa/registra i evidentiranja podataka za potrebe istraživača radio je Nenad Filipović, arhivist.

8. Događaji i ostale aktivnosti

 • Potpisan protokol o saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo (31.01.2022)

 • Učešće na XXXIII Internacionalnom sarajevskom Sajmu knjige i učila održanom u Centru Skenderija (20-25.04. 2022)

 • Ljetna škola – specijalizacijski kurs za čitanje osmanskih dokumenata (01.07.-26.09.2022) Organizatori Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut i Tursko historijsko društvo Ankara.

 • Obilježavanje Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini: Izložba izdanja Orijentalnog instituta (28.10.2022)

 • Učešće na Sajmu izdavača/nakladnika BiH ,,Knjige u nišama“ održanom u periodu 29.11-03.12. 2022. u BKC-u

Sarajevo, 15.12.2022.

dr. Aladin Husić

                                                                       Predsjedavajući Vijeća Orijentalnog instituta