Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Vijeće Orijentalnog instituta je na redovnoj sjednici održanoj 23. januara 2024. godine usvojilo Zbirni izvještaj o radu Orijentalnog instituta za 2023. godinu.

1. Izbori u zvanja – tri izbora u zvanje

 • Naučni savjetnik (dr. Elma Korić)
 • Viši naučni saradnik (dr. Madžida Mašić)
 • Viši stručni saradnik (Mr. Aida Smailbegović)

2. Izdavačka djelatnost

 1. Časopis Instituta Prilozi za orijentalnu filologiju 72/2022, Univerzitet u Sarajevu ‒ Orijentalni institut, Sarajevo, 2023, 346 str.
 2. Pet knjiga, od čega jedna u suizdavaštvu sa Institutom za jezik, jedna u suizdavaštvu sa Centrom za napredne studije i jedno e-izdanje.
  • Amina Šiljak-Jesenković, Re/Konstrukcija priče o Lj/ljubavi: fabule i izbor stihova iz mesnevija u prijevodu na bosanski jezik. – Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Sarajevo, 2023, 570. – Posebna izdanja LXVIII.
  • Aladin Husić, Devširma u Bosni: (o regrutaciji Bosanaca u janjičare), Univerzitet u Sarajevu –Orijentalni institut, Sarajevo, 2023, 174. – Posebna izdanja LXIX.
  • Jezički priručnici: Bosanske elifnice (priredili: Sumeja Bičević Amir Sakić), Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik i Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut, Edicija Alhamiadica Bosniaca, Knjiga II, svezak 1, (urednici: Adnan Kadrić i Alen Kalajdžija), Sarajevo 2023, 726 str.
  • Dr. Berin Bajrić, Orijentalno-islamsko naslijeđe u djelu Muhadara al'awailwa musamara al-awahir Ali-dede Bošnjaka, Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut i Centar za napredne studije, Posebna izdanja LXX, Sarajevo 2023, 154 str.
  • Sabina Bakšić, Alena Ćatović, Literary Heritage of Bosnia and Herzegovina in the Ottoman Turkish Language: A Pragmatic Dimension, (e-izdanje), Sarajevo 2023, 175 str.

3. Bibliografija uposlenika Instituta

Objavljeno je 15 radova u domaćoj periodici, 6 radova u stranoj periodici i 6 poglavlja u knjigama. Saradnici Instituta sudjelovali su na 13 naučnih skupova, 6 u Bosni i Hercegovini i 7 zvan nje.

4. Organizacija naučnih događaja:

 • Panel: ,,Branislav Đurđev“ u povodu 30 godina smrti – Sala Orijentalnog instituta (28.02.2023.)
 • Čas sjećanja na prof. dr. Teufika Muftića (15.05.2023.), - Rektorat Svečana Sala
 • Izložba u okviru Dana Orijentalnog instituta (15-19.05.2023), autorica: Mr. Aida Smailbegović

5. Promocije izdanja Orijentalnog instituta

 • Promocija tri izdanja Orijentalnog instituta održana u okviru manifestacije ,,Dani Orijentalnog instituta“, 17. 05. 2023. godine u Svečanoj Sali Rektorata UNSA.
 • Promocija dva izdanja Orijentalnog instituta u okviru manifestacije Decembarski dani Univerziteta u Sarajevu 2023. godine

6. Naučni projekti podržani na Javnim pozivima

 • Ljudi i okoliš. Eko narativi o Osmanskoj Bosni i Hercegovini u hronikama i putopisima - FMON (UNSA-Orijentalni institut), (Voditelj: dr. Sabaheta Gačanin, asistenti, Amer Maslo, MA, Lamija Ljuša, MA)
 • Izvori orijentalne provenijencije za proučavanje interakcije ljudi i okoliša - MONKS (UNSA -Orijentalni institut). (Voditelj: dr. Sabaheta Gačanin, asistenti, Amer Maslo, MA, Lamija Ljuša, MA)

7. Međunarodna saradnja

 • Pokrenuta procedura prevođenja knjige dr. Behije Zlatar, Gazi Husrev-beg na turski jezik u saradnji sa Balkan Araştırma Enstitüsü T.C. Trakya Üniversitesi iz Edirna.
 • Specijalizacijski kurs čitanja osmanskih dokumenata, II stepen, održan od 02. 07. do 26. 09. 2023. godine kao rezultat saradnje Univerziteta u Sarajevu - Orijentalnog instituta i Turskog historijskog društva Ankara (Türk Tarih Kurumu). Gostujuća profesorica prof. Dr. Hatidže Oruč (Hatice Oruç), s Univerziteta u Ankari (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi – Ankara Üniversitesi).

8. Izgradnja kadrova

 • Pet uposlenika pohađa III ciklus, dvoje izvan BiH, troje u BiH.