Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

ois logo aktuelnosti

Univerzitet u Sarajevu raspisao je Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu, među kojima za poziciju 10.1.1. Stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda u Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu (1 izvršilac) sa punim radnim vremenom. Konkurs je objavljen u dnevnom listu Avaz i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta, dana 19.11.2018. godine, te je bio otvoren do 03.12.2018. godine

Na Konkursu za stručnog saradnika za oblast Historija osmanskog perioda na Konkursu raspisanom u novembru 2018. godine, odlukom Senata UNSA primljen je kandidat Mr. Emina Mostić.