Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

ois logo aktuelnosti

Na osnovu člana člana 69. stav (3), Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14)Preporuke Komisije za javnu nabavku, broj: 02-287/19 od 20.05.2019. u postupku javne nabavke roba „Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba (računari i računarska oprema), direktor Orijentalnog instituta shodno nadležnostima definiranih članom 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, donosi sljedeću

ODLUKU

Tekst odluke: Odluka_o_otkazivanju_postupka_javne_nabavke_konkurentski__zahtjev_str._1.pdf

                     Odluka_o_otkazivanju_postupka_javne_nabavke_konkurentski__zahtjev_str_2.pdf