Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

ois logo

Univerzitet u Sarajevu raspisao je Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu, među kojima za poziciju 23.1.1. stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda (2 izvršioca) sa punim radnim vremenom. Konkurs je objavljen u dnevnom listu Avaz i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta, dana 03.09.2018. godine, te je bio otvoren do 18.09.2018. godine.

Od dva predložena kandidata izbor je prošao samo mr. Amer Maslo.

U slučaju predloženog kandidata mr. Emine Mostić Senat je donio odluku o njenom neizboru zato što ne ispunjava uvjete konkursa raspisanog 3.9.2018. godine. 

Očekuje se ponovno raspisivanje Konkursa za upražnjenu jednu poziciju stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda. 

 

 

Na osnovu člana 29. stav (2) i člana 32, Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/16), a vezi s članom 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, shodno članu 93. Statuta Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluke Vijeća Instituta o pokretanju inicijative za izbor u naučno zvanje, br. 02-22/18, od 17.01.2018. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

 ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

 K O N K U R S

za izbor u naučno zvanje

Naučni savjetnik za oblast „Perzijski jezik i književnost” - 1 izvršilac,

TEKST KONKURSA

ois logo aktuelnosti

Na Konkursu za izbor stručnog saradnika iz Programa 150+, raspisanom 12.5.2018., na poziciji 27.1.1. stručnog saradnika bibliotekara primljen je kandidat Lamija Hatibović, magistar historije umjetnosti i bibliotekarstva.