Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Prezentacija naučnog projekta Ljudi i okoliš. Ekonarativi o Osmanskoj Bosni i Hercegovini u hronikama i putopisima, kojeg je podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u okviru programa finansiranja/sufinansiranja naučno-istraživačkih  i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu će se održati u ponedjeljak 27. novembra o.g. u  9.30 h u sali Orijentalnog instituta, Zmaja od Bosne 8b. Voditelj projekta je dr. Sabaheta Gačanin, a saradnici na projektu su Amer Maslo M.A. i Lamija Ljuša M.A.

Predstavnici Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu, direktor dr. Aladin Husić, dr. Amina Šiljak Jesenković, dr. Elma Korić i dr. Adnan Kadrić u srijedu 18.10. 2023. godine posjetili su Ambasadu Republike Turske. Delegaciju je primio ambasador R. Turske u Bosni i Hercegovini, Njegova ekselencija Sadık Babur Girgin.

Ambasadoru je uručena Zahvalnica za podršku Ambasade Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu u organizaciji II stepena specijalističkog kursa čitanja osmanskih dokumenata u 2023. godini.

Uz uručenje zahvalnice razgovaralo se o mogućnostima dalje saradnje.

Danas (25.09. 2023) u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana je dodjela certifikata polaznicima drugog stepena Specijalizacijskog kursa za čitanje osmanskih dokumenata koji je trajao u periodu 03.07.-25.09.2023. godine. Organizacija kursa rezultat je saradnje Univerziteta u Sarajevu - Orijentalnog instituta i Turskog historijskog društva (Türk Tarih Kurumu) iz Ankare. Kurs predstavlja nastavak saradnje na tom projektu započetom prošle godine, a predavač je prof. dr. Hatice Oruç sa Fakulteta za jezik, historiju i geografiju Univerziteta u Ankari. 

Dodjeli certifikata su prisustvovali Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektor za naučnoistraživački rad prof. dr. Mirza Dautbašić te direktori Orijentalnog instituta, Instituta za historiju, Gazi Husrev-begove biblioteke i Historijskog arhiva Sarajevo.

Kurs su pohađali polaznici organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu: Orijentalnog instituta, Instituta za historiju, Filozofskog fakulteta, zatim Gazi Husrev-begove biblioteke i Historijskog arhiva Sarajevo. 

   

  

  

Dana 06.09.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut su posjetile direktorica Historijskog arhiva Sarajeva Ismeta Džigal – Berkovac - viši arhivist i mr. sci. Aleksandra Pijuk – Pejčić - viši arhivist iz Službe za evidenciju, nadzor i zaštitu arhivske građe u registraturama.

S direktorom Orijentalnog instituta dr. Aladinom Husićem razgovaralo se o stanju i zaštiti arhivske građe u registraturama, te neophodnim mjerama za njeno adekvatno vođenje i zbrinjavanje. Osim toga, razgovaralo se i o drugim mogućnostima saradnje.

  

U organizaciji Turskog historijskog društva (Türk Tarih Kurumu) iz Ankare u povodu 100. godišnjice prvog Kongresa turske ekonomije (Türkiye İktisat Kongresi 1923) u gradu Izmiru, domaćinu prvog kongresa, od 19. do 21. jula održan je značajan naučni skup "Kongres turske ekonomije" uz učešće velikog broja historičara.

Na kongresu je sudjelovao i  direktor Univerziteta u Sarajevu – Orijentalnog instituta, dr. Aladin Husić s izlaganjem pod naslovom: "16. Yüzyılın ortalarında Saraybosna’dakı sosyo-ekonomık koşullar hakkında" (O socio-ekonomskim prilikama u Sarajevu sredinom 16. stoljeća)