Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16“), Odluke Vlade Kantona br. 2-04-100017-25/21 od 18.03.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-5-51/21 od 28.04.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje


K O N K U R S
za izbor u istraživačko zvanje


- Stručni saradnik za oblast „Turkologija”- 1 izvršilac

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene čl. 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 26/16), čl. 196. Statuta Univerziteta u Sarajevu i općim aktima Instituta.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;

 • Diploma o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi iz oblasti Turkologija (VSS 240 ECTS) ili Diplome o završenom I i II ciklusu iz oblasti Turkologija (original ili ovjerena fotokopija);

 • Prijevod inostrane diplome, Rješenje o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije i Rješenje o urađenoj ekvivalenciji ocjena na pripadajućem fakultetu u BiH (originali ili ovjerene fotokopije);

 • Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta (original ili ovjerena fotokopija);

 • Biografija (CV) u elektronskoj i printanoj formi;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija);

 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija);

 • Jedan od dokaza o iskazanim naučnoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (obavezno, član 196. Statuta UNSA)

 • Zlatna, Srebrena značka i ostali dokumenti koji potvrđuju dodatne kvalifikacije za istraživačke poslove u oblasti kojom se bavi Institut, ukoliko ih kandidat ima, kao što su dokumenti/diplome/ potvrde/ uvjerenja o poznavanju i drugih orijentalnih jezika osim turskog jezika te slične potvrde ili certifikati (original ili ovjerena fotokopija).


Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Prijava se može dostaviti lično ili poštom na adresu sa naznakom „Prijava na Konkurs“.

Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Zmaja od Bosne 8b, 71000 Sarajevo

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

 

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-39/21 od 29.01.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-2-50/21 od 24.02.2021. godine

  

UNIVERZITET U SARAJEVU

ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u naučno zvanje

 

               

 • Viši naučni saradnik- 1 kandidat

Za :

Oblast: Humanističke nauke

Polje: Historija

Grana:

 1. Novi vijek
 2. Historija osmanskog perioda

                                                                                                                       

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16).

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Biografija (CV) sa bibliografijom u pisanoj i elektronskoj formi;
 • Spisak objavljenih naučnih radova i primjerke radova u pisanoj i eletronskoj formi (CD);
 • Spisak objavljenih naučnih knjiga sa ispisom iz COBISS baze podataka Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH ili druge bibliografske baze za svaku knjigu i primjerak svake knjige u pisanoj i elektronskoj formi (CD);
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, originali ili ovjerene kopije;
 • Diploma o stečenom zvanju doktora nauka, a za svršenike trećeg ciklusa i dodatak diplomi, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija ukoliko je izdata van BiH;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija istog;
 • Dokaz/ potvrdu o provedenom izbornom periodu

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.  

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“  (Zmaja od Bosne 8b, 71000 Sarajevo) sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-05/21 od 13.01.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-1-54/21 od 27.01.2021.

UNIVERZITET U SARAJEVU

ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor u naučno zvanje

 

 1. Naučni saradnik za oblast “Orijentalno – islamska kultura i civilizacija”- 1 kandidat

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uvjete predviđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 26/16).

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Biografija (CV) sa bibliografijom u pisanoj i elektronskoj formi;
 • Spisak objavljenih naučnih radova i primjerke radova u pisanoj i eletronskoj formi (CD);
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi (osnovni studij iz Orijentalne filologije), originali ili ovjerene kopije;
 • Diploma o stečenom zvanju doktora nauka, a za svršenike trećeg ciklusa i dodatak diplomi, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija ukoliko je izdata van BiH;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija istog;

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.  

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut“  (Zmaja od Bosne 8b, 71000 Sarajevo) sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.