Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

Povodom obilježavanja 20 godina od smrti prof. dr. Teufika Muftića pozivamo Vas na "Čas sjećanja - dr. Teufik Muftić" koji će biti održan u ponedjeljak, 15. maja 2023. godine. 

Mjesto održavanja je Svečana sala Rektorata UNSA, a sudjelovat će akademik Esad Duraković i dr. Lejla Gazić, uz moderiranje dr. Dželile Babović.
 

Poziv za prijavu radova za časopis

Prilozi za orijentalnu filologiju br. 72

Redakcija Priloga za orijentalnu filologiju priprema 72. broj ovog časopisa. U našem časopisu objavljuju se radovi iz oblasti kojima se bavi Orijentalni institut – opća i kulturna historija u osmanskom periodu i filologija (jezici i književnosti: arapski, turski, perzijski i pripadajuće književnosti) te historija umjetnosti.

Pozivamo vas da ponudite svoje naučne radove, priloge ili prikaze knjiga. Također, molimo vas da o ovome pozivu obavijestite svoje saradnike i kolege koji imaju ista ili slična istraživačka interesovanja.

Ljubazno vas molimo da nam najkasnije do 30. 03. 2023. godine dostavite naslove i sažetke radova koje namjeravate kandidirati za objavljivanje u novom broju Priloga.

Krajnji rok za dostavljanje radova je 01.06.2023. godine.

Sve radove s naznakom „Za POF“ dostaviti u elektronskoj formi, u formatima MS Word.doc ili docx i PDF,  na adresu redakcije: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

Uz rad je potrebno dostaviti i slijedeće:

-          Ime i prezime, adresu, naziv i sjedište matične institucije, e-mail adresu autora

-          Potpisanu autorsku izjavu o etičkoj odgovornosti i nepostojanju sukoba interesa

U prilogu su upute autorima, kao i obrazac autorske izjave.

S poštovanjem,

Redakcija časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju

_________________________________

Call for papers

Contributions to Oriental Philology, Vol. 72

The Editorial Board of the journal Prilozi za orijentalnu filologiju / Contributions for Oriental Philology is preparing the volume 72. Our journal publishes works of scholars in the field of oriental philology, history and Ottoman studies along with research in the field of Arabic, Turkish and Persian languages and literatures in these languages an also in the fields of Islamic tradition, art, culture and civilization.

We kindly invite you to offer your research papers, contributions and book reviews. We would also like if you could inform your work colleagues with the same or similar research interest about this Call.

The application deadline for abstracts is currently March 20, 2023 for titles and abstracts.

The final deadline for papers is June 1, 2023.

Papers sent after the final deadline will not be considered.

Manuscripts should be submitted in electronic format (MS Word.doc and docs and also PDF) to the following e-mail address: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

The submission should also include:

- first and last name of the author, address, name of the institution, e-mail addre­ss of the author

- author’s statement on ethical responsibility and absence of any conflict of interest, signed.

The Submission guidelines and form of the Statement of autorship are attached to this Call. 

Best regards,

Editorial Board of Contributions to Oriental Philology

Na 07. (2023) redovnoj sjednici Vijeća Orijentalnog instituta održanoj u utorak, 24.01.2023. godine usvojen je Izvještaj o radu Instituta za 2022. godinu. Ključna postignuća u radu bila su sljedeća:

1. Izbori u zvanja

dr. Alma Omanović-Veladžić (viši naučni saradnik za oblast Orijentalno-islamska kultura, umjetnost i civilizacija)

Amer Maslo, MA (viši stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda)

Emina Mostić, MA (viši stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda)

2. Izdavačka djelatnost

a) Monografije: Edicija posebna izdanja

Elma Korić, Oblikovanje granica Bosne: Bosna u ahdnamama i hududnamama iz 16. i 17. stoljeća, Posebna izdanja LXVII, Univerzitet u Sarajevu‒Orijentalni institut, Sarajevo, 2022, 174. str.

b) Časopis Orijentalnog instituta

Prilozi za orijentalnu filologiju 71/2021, Univerzitet u Sarajevu ‒ Orijentalni institut, Sarajevo, 2022, 346 str.

c) Zbornici radova

Kulturno-historijski tokovi u Bosni 15-19. stoljeća, Zbornik radova sa naučnog skupa ,,Kulturno historijski tokovi u Bosni 15-19. stoljeća (IV)“ Sarajevo, 11-14 oktobar 2021, Sarajevo, 2022, 349 str.

Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine, Zbornik radova sa naučnog skupa ,,Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine“ Sarajevo, 22. septembar 2021. godine, Sarajevo, 2022, 305 str. (suizdavaštvo sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom, Univerzitet u Sarajevu- Institut za historiju i Historijskim arhivom Sarajevo).

d) Knjige drugih izdavača

Neka bude proklet svaki neprijatelj Sarajeva / priredili Amina Šiljak-Jesenković, Emrah Seljaci. - Sarajevo: SPKD Prosvjeta, 2022. - 147 str. fotogr.; 21 cm. - (Edicija Sarajevo)

3. Aktuelni projekti Instituta tokom 2022. godine

1. Odjeljenje za historiju i osmanistiku

 • Devširma u Bosni (o regrutaciji Bosanaca u janjičare)

 • Kulturni život u sarajevskom kadiluku od 1579. do 1718. godine

 • Obračunski defter vakufa kapuage Mustafa-age Ljubinjca iz 1617. godine

 • Uvodna studija i transliteracija djela ,,Niṣābu'l-intisāb ve adābü'l-iktisāb“ od Münir-i Belgrādīja (iz 17. vijeka)

2. Odjeljenje za orijentalnu filologiju

a) pododjeljenje za arabistiku

 • Naučno i literarno naslijeđe Bosne i Hercegovine od 16. do 19. stoljeća: Rukopisi i rukopisne zbirke na orijentalnim jezicima

 • Književno stvaralaštvo Ali-dede Bošnjaka na arapskom jeziku

b) pododjeljenje za turkologiju

 • Standardni bosansko-turski rječnik

 • Rukopisne zbirke na orijentalnim jezicima u bosanskohercegovačkim medresama, tekijama i franjevačkim samostanima

c) pododjeljenje za iranistiku

 • Historija Idrisa Bidlisija Hešt Bihešt

3. Odjeljenje za orijentalno islamsku kulturu, umjetnost i civilizaciju

 • Prilozi izučavanja životopisa znamenitih ličnosti Sarajeva u 18. i 19. stoljeću

 • Minijature u Divanu Hafiza Širazija iz rukopisne zbirke Gazi Husrev-begove biblioteke

4. Radovi i prilozi

Sumarno promatrano uposlenici Orijentalnog instituta objavili su:

 • 6 članaka u periodičnim publikacijama;

 • 25 poglavlja u knjigama ili zbornicima radova;

 • 4 rada sa međunarodnih konferencija;

 • 13 referata na naučnim i stručnim konferencijama/skupovima;

 • 9 prikaza najnovijih historiografskih izdanja.

5. Organizacija naučnih događaja:

 • Obilježavanje godišnjice stradanja Instituta, Orijentalni institut u Sarajevu: Memento spaljenim izvorima 16. - 17. 5. 1992. Gradska vijećnica Sarajevo (16-17.05. 2022)

 • Izložba rukopisa i arhivske građe Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu u okviru manifestacije Memento spaljenim izvorima 16. – 17. 05. 2022., Sarajevo, maj 2022, Gradska vijećnica Sarajevo.

 • Okrugli sto ,,Čitanje i tumačenje izvora o osmanskom osvajanju Bosne“ (Sarajevo, 24.06.2022)

 • Ljetna škola – specijalizacijski kurs za čitanje osmanskih dokumenata (01.07.-26.09.2022) Organizatori Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut i Tursko historijsko društvo Ankara.

6. Promocija izdanja Orijentalnog instituta

 • Sarajevo, 21.03.2022. Promocija časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju br. 70.

 • Sarajevo, 29.03.2022. Promocija izdanja: Fahd Kasumović, Na periferiji svijeta islama, osmanska poreska politika u Bosanskom ejaletu 1699-1839, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Sarajevo, 2021.

 • Sarajevo, 30.05.2022. Promocija izdanja: Madžida Mašić, Poetika gazela u Divanu Ahmeda Taliba Bošnjaka, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Sarajevo, 2021, promocija održana u Rektoratu 30. maja 2022.

 • Sarajevo, 05.2022. Promocija izdanja: Mubera Bavčić i Lamija Hatibović, Bibliografija izdanja Orijentalnog instituta 1950.-2020., Posebna izdanja 66, Univerzitet u Sarajevu-Orijentalni institut, Sarajevo, 2021.

 • Sarajevo, 03.12.2022. promocija zbornika radova: Kulturno-historijski tokovi u Bosni 15-19. stoljeća, Zbornik radova sa naučnog skupa ,,Kulturno historijski tokovi u Bosni 15-19. stoljeća (IV)“ Sarajevo, 11-14 oktobar 2021, Sarajevo, 2022.

7. Biblioteka i arhiv

U toku 2022. godine obrađeno je 505 bibliotečkih jedinica. Evidentirano je i 400 zahtjeva korisnika Biblioteke. Bibliotečke poslove vrši Mubera Bavčić, viši stručni saradnik za bibliotečke poslove. U 2022. godini Biblioteka Orijentalnog instituta postala je punopravna članica sistema COBBIS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi). Pored navedenog, obavljani su i drugi tekući poslovi biblioteke. Na poslovima arhiviranja osmanskih dokumenata, pravljenja analitičkih kataloga, popisa/registra i evidentiranja podataka za potrebe istraživača radio je Nenad Filipović, arhivist.

8. Događaji i ostale aktivnosti

 • Potpisan protokol o saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo (31.01.2022)

 • Učešće na XXXIII Internacionalnom sarajevskom Sajmu knjige i učila održanom u Centru Skenderija (20-25.04. 2022)

 • Ljetna škola – specijalizacijski kurs za čitanje osmanskih dokumenata (01.07.-26.09.2022) Organizatori Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut i Tursko historijsko društvo Ankara.

 • Obilježavanje Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini: Izložba izdanja Orijentalnog instituta (28.10.2022)

 • Učešće na Sajmu izdavača/nakladnika BiH ,,Knjige u nišama“ održanom u periodu 29.11-03.12. 2022. u BKC-u

Sarajevo, 15.12.2022.

dr. Aladin Husić

                                                                       Predsjedavajući Vijeća Orijentalnog instituta