Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

U periodu od 3-7. oktobra 2022. godine, održan je XIX Kongres turske historije (XIX Türk Tarih Kongresi/The XIXth Congress of Turskish history) koji je održan u Ankari (R.Turska). U radu Kongresa sudjelovali su predstavnici Univerziteta u Sarajevu, s Orijentalnog instituta UNSA direktor dr. Aladin Husić i dr. Elma Korić, viši naučni saradnik te kolega prof. dr. Emir Filipović sa Filozofskog fakulteta UNSA. U svojim izlaganjima predstavili su rezultate rada na projektima u okvirima naučnoistraživačke djelatnosti Orijentalnog instituta. Izlaganje dr. Aladina Husića nosi naziv: „17. Yüzyılda Bosna Timar Teşkilatı Hakkında“, a izlaganje dr. Elme Korić: „The muhasebe defter of the waqf of Kapuagha Kayiş Mustafa Agha in Ljubinje from year 1617.“

    

  

   

Na osnovu člana 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), direktor Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu objavljuje

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ISTRAŽIVAČKO ZVANJE – VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST „HISTORIJA OSMANSKOG PERIODA“

Na osnovu provedene konkursne procedure te priložene dokumentacije jedinog prijavljenog kandidata, u skladu sa članom 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) i konkursom objavljenim na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta te dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 21.7.2022. godine, Komisija za izbor u istraživačko zvanje viši stručni saradnik je zaključila da kandidat ispunjava sve Zakonom i javnim konkursom propisane uvjete za izbor u istraživačko zvanje viši stručni saradnik za oblast „Historija osmanskog perioda“.

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-206/22 od 08.06.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-9-63/22 od 29.06.2022. godine

  UNIVERZITET U SARAJEVU

 ORIJENTALNI INSTITUT

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u istraživačko zvanje

 Viši stručni saradnik za oblast „Historija osmanskog perioda”- 1 izvršilac

DETALJNIJE...

Na osnovu člana 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), direktor Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu objavljuje

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE – VIŠI NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST „ORIJENTALNO – ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA“

Na osnovu provedene konkursne procedure te priložene dokumentacije jedinog prijavljenog kandidata, u skladu sa članom 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) i konkursom objavljenim na web stranicama Univerziteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta te dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 04.03.2022. godine, Komisija za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik je zaključila da kandidat ispunjava sve Zakonom i javnim konkursom propisane uvjete za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik za oblast „Orijentalno – islamska kultura i civilizacija“.